Thầy cô xem kết quả xét khen thưởng nếu có thắc mắc gửi văn bản có xác nhận của Hiệu trưởng. Thời hạn cuối là 12/7/2019