Sunday, 24/10/2021 - 12:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trương Vĩnh Ký

Kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm học 2019-2020

Hôm nay, Ngày 11/7/2019, Phòng GD-DDT Hồng Dân ra kế hoạch số 248/PGDDT-THCS về việc kiểm tra chất lượng đầu năm học 2019-2020 với nội dung như sau:

1. Số môn kiểm tra đầu năm học
• Lớp 6: Toán, Tiếng Việt.
• Lớp 7, 8, 9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
Ngoài các môn nêu trên, tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị có thể tổ chức kiêm tra thêm một sô môn học khác.
2. Đề kiểm tra và phân cấp quản lý
• Mức độ đề kiểm tra phải đảm bảo vừa sức học sinh, phù hợp với chuẩn kiến, thức, kỹ năng được qui định trong
chương trình của từng khối lớp. Phạm vi kiến thức, kỹ năng kiểm tra nằm trong chương trình học kỳ II của năm học
trước liền kề lớp được kiểm tra.
• Hướng dẫn chấm đề kiểm tra phải chỉ tiết, cụ thể; điểm từng phần không nhỏ hơn 0,25đ, không quá 1 điêm đôi với
các môn khoa học tự nhiên, Tiêng Anh và không quá 2 điêm đôi với các môn khoa học xã hội- nhân văn.
• Hiệu trưởng các trường chỉ đạo tổ (nhóm) chuyên môn họp xây dựng cấu trúc và chịu trách nhiệm biên soạn đê
chính thức, dự bị cho đơn vị mình. Hình thức kiểm tra phải đảm bảo phù hợp với tỉnh thần Công văn số 28/PGDĐT-
THCS ngày
02/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo vê việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra đánh giá
học sinh từ năm học 2017-2018.
• Các đơn vị thực hiện chỉ trả chế độ bồi dưỡng cho giáo viên ra đề kiểm tra theo quy chế chỉ tiêu nội bộ và tự cân đối
nguồn.
3. Thời gian làm bài và lịch kiểm tra 3.1 Thời gian làm bài
Lớp Toán Ngữ văn Tiếng Anh Ghi chú 6 4Š phút 45 phút 7 45 phút 45 phút 45 phút 8. 45 phút 45 phút 45 phút 9 45
phút 45 phút 45 phút
3.2 Lịch kiểm tra
Do các trường tự xây dựng nhưng phải đảm bảo thực hiện kịp tiến độ để báo cáo vê phòng GDĐÏT theo thời gian quy
định.
4. Qui định về tổ chức kiểm tra; sử dụng và báo cáo kết quả kiểm tra đầu năm học 2019-2020
• Hiệu trưởng các trường Ban hành các Quyết định thành lập tổ ra đề; duyệt thâm định đê kiêm tra; In sao đê; coi,
châm kiêm tra; đê kiêm tra phải được thực hiện bảo mật theo quy định hiện hành.
• Công tác kiểm tra đánh giá học sinh thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 28/PGDĐT-THCS ngày 02/3/2018
của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra đánh giá học sinh
từ năm học 2017-2018. ˆ
• Kết quả kiểm tra đầu năm phải được-nhà trường sử dụng làm căn cứ xếp lớp phục vụ yêu câu dạy học phân hóa
theo năng lực học tập của học sinh, đông thời có thê được dùng thay thê (hoặc bô sung) cho một bài kiêm tra
thường xuyên (hoặc định kỳ) trong học kỳ I. Riêng đôi với lớp đâu câp, các trường sử dụng kêt quả kiêm tra đâu
năm đê xêp lớp.

• Các tổ (nhóm) bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn sử dụng kết quả này (cùng với các yếu tố chủ quan,
khách quan khác) làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu phấn đấu và xác định các giải pháp nâng cao chất lượng trong năm
học 2019-
• Các đơn vị báo cáo kết quả kiểm tra về phòng GDĐT (theo mẫu gửi qua hộp thư) chậm nhât ngày 25/8/2019 đê
tông hợp báo cáo về Sở GDKHCN.
ộ Để công tác kiểm tra đầu năm học 2019-2020 đạt kết quả tốt, phòng GDĐT đê nghị:
• Hiệu trưởng các trường thông tin đầy đủ đến học sinh và cha mẹ học sinh
mục đích, yêu câu của hoạt động này; đồng thời yêu cầu cha mẹ học sinh tích cực phối hợp tô chức việc ôn tập cho học
sinh.
• Căn cứ Công văn này, các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại đơn vị mình.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 84
Năm 2021 : 2.357